Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
dslc_downloads
events_agenda
klanten
dslc_projects
vacature

Integrale informatievoorziening voor SOJ ZHZ en DG&J

Integrale informatievoorziening voor SOJ ZHZ en DG&J

Opzet en implementatie Regionaal Data Platform.

Scamander heeft Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ ZHZ) en Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) geholpen de informatievoorziening op het gebied van Jeugdhulp voor de regio te optimaliseren. Hiervoor is de samenwerking opgezocht in de regio en is gebruik gemaakt van het aanwezige cloud-based regionale Data Platform. Door het uitvoeren van een Proof of Concept is de toegevoegde waarde hiervan aangetoond. Inmiddels zijn verschillende dashboards voor informatievoorziening gerealiseerd, zoals het realtime gemeentedashboard Zuid-Holland Zuid dat online toegankelijk is voor de betrokken gemeenten. Door de samenwerking in de regio wordt er met de verschillende organisaties domeinoverstijgend gewerkt met data, wat vanuit het sociale domein een veelgevraagde wens is.

 

Ben Hendrikx, manager Informatievoorziening en ICT bij DG&J:

“Bij het uitvoeren van de Proof of Concept (PoC) liet Scamander zien dat ze niet alleen technische kennis, maar ook de juiste kennis van de materie en het domein waarin we werkzaam zijn in huis hebben. Ik was behoorlijk onder de indruk van het succes en de relatief korte doorlooptijd van de PoC. Dit geeft mij het vertrouwen dat we met de juiste partij in zee zijn gegaan.”

 

De aanleiding

Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ ZHZ) is onderdeel van de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J). Het is een regieorganisatie die sturing op jeugdhulp mogelijk maakt. Ze draagt namens 10 gemeenten in regio Zuid-Holland Zuid zorg voor het inkopen en contracteren van de regionale zorgmarkt, budgetbeheersing, informatievoorziening en contractmanagement. De Serviceorganisatie is daarmee de spin in het web in een complexe omgeving met gemeenten, Stichting Jeugdteams, sociale wijkteams en jeugdhulpaanbieders. De Serviceorganisatie is actief in meerdere gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

SOJ ZHZ heeft een taak en verantwoordelijkheid voor een correcte en tijdige informatievoorziening op het gebied van Jeugdhulp naar de 10 gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid. SOJ ZHZ wil deze informatievoorziening graag optimaliseren, voor zowel het leveringsproces als het bieden van aanvullende informatie door analyse en duiding met meerwaarde.

De informatievoorziening die SOJ ZHZ leverde aan de gemeenten, was eind 2018 grotendeels een handmatig proces. Zo werd er eens per maand ruwe data uit verschillende bronnen verzameld voor rapportage, wat handmatig in een factsheet werd gezet. Naast het feit dat dit een tijdrovend en foutgevoelig proces was, was het een momentopname en was het lastig om gegevens van vorige maanden goed met elkaar te vergelijken om de voortgang te bewaken.

Ben Hendrikx, Manager Informatievoorziening en ICT van de Dienst Gezondheid en Jeugd, heeft voor het verbeteren en automatiseren van de informatievoorziening de samenwerking opgezocht in de regio. In de regio Drechtsteden heeft Scamander voor en met de Sociale Dienst Drechtsteden en Gemeente Dordrecht een could-based regionaal Data Platform gerealiseerd. Een samenwerking bood SOJ ZHZ met Scamander een betrouwbare partner met domeinkennis en de voordelen van gedeelde resources in de regio Drechtsteden. Zo was er ook direct de mogelijkheid om met de verschillende organisaties domeinoverstijgend aan de slag te gaan met data, wat vanuit het sociale domein al geruime tijd een veelgevraagde wens was.

De aanpak

Als eerste stap is SOJ ZHZ eind 2018 zelf samen met Scamander met een Proof of Concept (PoC) gestart. In deze PoC werd de aangeleverde data uit verschillende bronnen ingelezen in het regionale Data Platform voor het genereren van de maandelijkse factsheet.

De PoC is begin 2019 met succes en naar volle tevredenheid afgerond. Hiermee werd de waarde van een data-omgeving en het automatiseren van het informatieproces aangetoond. Vervolgens heeft Scamander het regionale Data Platform in een aantal stappen zo ingericht dat er structureel en geautomatiseerd data wordt ontsloten voor de informatievoorziening van SOJ ZHZ naar de gemeenten van Zuid-Holland Zuid.

Hierbij werd aandacht besteed aan de nodige inrichting en afstemming van Data Governance afspraken en documenten. Denk aan een Verwerkersovereenkomst (VWO) en Gegevensleveringsovereenkomst (GLO). Ook zijn er maatregelen getroffen om privacy en security van SOJ ZHZ data binnen het regionale Data Platform te waarborgen. Zo wordt er samengewerkt met ZorgTTP voor het pseudonimiseren van privacygevoelige gegevens. De Scamander Datawarehouse Generator is gebruikt om datamodelleerprocessen te versnellen en de Scamander Datakwaliteitstool stuurt iedere nacht een mail over de controles die zijn uitgevoerd, waar een data analist of gegevensmakelaar naar kan handelen.

De resultaten

Door gebruik te maken van het regionale Data Platform, kan SOJ ZHZ profiteren van een gedegen data- en rapportageomgeving, inclusief beheerplan en Data Management processen.

Halverwege 2019 is de maandelijkse factsheet vervangen door een nieuwe manier van rapporteren: het SOJ Gemeentedashboard Zuid-Holland Zuid. Dit dashboard wordt dagelijks ververst en geeft realtime inzicht in de ontwikkeling op de verschillende terreinen door gebruik van grafieken en tijdslijnen. Dit Gemeentedashboard is ook online beschikbaar en toegankelijk voor de betrokken gemeenten en overige stakeholders. Het Gemeentedashboard wordt continue doorontwikkeld en aangevuld met nieuwe functionaliteiten en relevante databronnen.

Naast het Gemeentedashboard, heeft SOJ ZHZ met ondersteuning van Scamander inmiddels meerdere dashboards gerealiseerd voor de informatievoorziening, zoals:

  • Aanbiedersbeeld
  • Datakwaliteitscontroles
  • Rapportgebruik
  • Declaratiedashboard voor de controllers van de gemeenten

Daarnaast wordt er één keer in de maand een databijeenkomst georganiseerd door de data adviseurs en analisten van de SOJ ZHZ. Dit is een sessie voor de inhoudelijke gebruikers van informatievoorziening vanuit alle aangesloten partijen, zoals beleidsmedewerkers, gebiedsmanagers van stichting jeugdteams en financiële professionals. Hier wordt in verdere analyse en duiding van data voorzien voor extra inzicht en worden nieuwe updates, nieuwe functionaliteit en tips over gebruik van dashboards gedeeld. Ook wordt hier geïnventariseerd of er aanvullende wensen zijn voor de informatievoorziening en wat de prangende vragen zijn. Op deze manier kan er ook echt verbindend worden gewerkt.

Om het gebruik van data voor informatievoorziening extra te stimuleren, wilde SOJ ZHZ de medewerkers zoveel mogelijk zelf gebruik laten maken van het regionale Data Platform. Hierbij worden de medewerkers ondersteund door het Smart Data Center, onderdeel van het onderzoekscentrum Drechtsteden van servicegemeente Dordrecht. Zij voeren in samenwerking met Scamander de regie over het cloud-based Data Platform en de doorontwikkeling ervan.

Volgende stap

Op 1 april 2022 is de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J ZHZ) en vormt het nieuwe cluster Gezond & Veilig Opgroeien. Er is op dit moment één integrale afdeling voor informatievoorziening en ICT die voor de gehele Dienst Gezondheid & Jeugd gaat werken. Met het schaalbare regionale Data Platform dat door Scamander is gerealiseerd heeft DG&J de middelen in handen om de informatievoorziening uniform en integraal in de organisatie te implementeren en naar een hoger plan te tillen.

Een eerste stap in de samenwerking met de gehele Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid op het gebied van data is in 2021 al gestart met het onderzoek naar welke informatie, in de vorm van systemen en data, er binnen de gehele Dienst aanwezig is op de themagebieden onderwijs, gezondheid en Veilig Thuis. Geconstateerd is dat de aanwezige informatie en data gefragmenteerd in de organisatie en systemen aanwezig is. Door deze data te centraliseren en waar mogelijk binnen de juridische en ethische kaders te combineren, valt er veel toegevoegde waarde uit de data te behalen. Er is gestart met het ontsluiten van data over verzuim en voortijdig schoolverlaten vanuit het thema onderwijs. De relevante data is verzameld en ontsloten op het regionale Data Platform. Hiermee is een dashboard gerealiseerd dat deelnemende gemeenten en de desbetreffende beleidsadviseurs realtime toegang geeft tot dagelijks ververste gegevens en trendanalyses. Op dit moment vindt er de implementatie plaats van de data op het dataplatform voor de organisatieonderdelen Veilig Thuis en Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg (OGGZ). Naar verwachting zal dit in begin 2023 opgeleverd worden.

Voorbeelden van gerealiseerde informatievoorziening

Gemeentedashboard – ontwikkeling declaraties per maand

Gemeentedashboard – gemiddelde kosten per jeugdige inwoner

Dashboard verzuim en vroegtijdig schoolverlaten – vrijstelling en vervangende leerplicht

Deel dit met uw volgers

Wilt u meer informatie over deze of andere cases? Neem dan contact met ons op.

Meer cases

Shared Service Center Ons
Scamander realiseerde voor Shared Service Centrum Ons een volwassen, veilig en uitbreidbaar Data Platform met…
Scamander heeft VolkerWessels Infra ICT geadviseerd over en geholpen met de realisatie van een state…
Scamander heeft Ingenieursbureau Drechtsteden geholpen om datagedreven werken naar een hoger plan te trekken, waarbij…
Scamander heeft in korte tijd een veilige en schaalbare data-omgeving gerealiseerd voor GGD Rotterdam-Rijnmond. Toen…
Scamander heeft IBD geholpen om datagedreven werken naar een hoger plan te trekken, waarbij data…
Scamander heeft voor de regio Drechtsteden een Data Platform-as-a-Service gerealiseerd. Hiermee hebben de Drechtsteden een…
Scamander heeft Gemeente Rotterdam geholpen met een helder stappenplan voor het inrichten van een datagedreven…
Scamander heeft TU/e, dat werkt aan een professionaliseringstraject rondom informatievoorziening, voorzien van en helder advies…
VodafoneZiggo vertrouwt al meer dan 10 jaar op het AMBI (Application Management Business Intelligence) beheerteam …
Stadhuis_Waalwijk
Doel van de reis Gemeente Waalwijk wilde het proces van het verkrijgen van managementinformatie sneller…
Doel van de reis Gemeente Velsen wil voor haar bedrijfsvoering sneller inzicht in de status…
Doel van de reis GGZ NHN maakt gebruik van een geïntegreerde applicatie voor het factureren…
Marcel Van Oosterhout
Deputy Executive Director van Erasmus Centre for Data Analytics
"In een constructieve en ook leuke ochtend, hebben alle deelnemers door het spelen van Datapoly de vaak abstracte begrippen rondom Data Management kunnen koppelen aan een uit te werken ‘use case’. Zo hebben ze spelenderwijs kennis opgedaan van de boeiende wereld van Data Management.”
Jan van der Werf
Enterprise Architect bij Shared Service Center Ons
“In Scamander hebben we de ideale kennispartner voor het realiseren en optimaliseren van onze datadiensten gevonden. De samenwerking loopt bijzonder goed. Ze zijn open en transparant, je weet wat je kunt verwachten en eventuele issues worden snel en vakkundig opgelost. Scamander heeft de juiste kennis in huis en is ook bereid om deze kennis over te dragen, aan onze mensen maar ook aan onze partners. Dat noem ik nou een écht partnership.”
Henri Kuus
Informatie manager bij Holland Casino
"Holland Casino vindt verantwoord en betrouwbaar spel zeer belangrijk. De inzet en het gebruik van data is hierbij enorm belangrijk. Maar wat betekent dat voor de organisatie?  Scamander heeft ons met de inzet van Datapoly geholpen dit op een leuke en speelse manier helder en bespreekbaar te maken, waardoor we nu met enthousiaste en betrokken medewerkers de volgende stappen kunnen zetten."
Ben Hendrikx
Manager Informatievoorziening en ICT bij DG&J
“Bij het uitvoeren van de Proof of Concept liet Scamander zien dat ze niet alleen technische kennis, maar ook de juiste kennis van de materie en het domein waarin we werkzaam zijn in huis hebben. Ik was behoorlijk onder de indruk van het succes en de relatief korte doorlooptijd van de PoC. Dit geeft mij het vertrouwen dat we met de juiste partij in zee zijn gegaan voor de optimalisatie van onze informatievoorziening.”
Henk Meijer
Service-owner Data Integratie Management VolkerWessels Infra ICT
“Scamander heeft ons geholpen bij het zodanig inrichten van een data-, analyse- en rapportage-omgeving dat wij uitstekend kunnen voorzien in de informatiebehoefte van onze werkmaatschappijen. Na het uitbrengen van een gedegen advies over de vormgeving van de data-omgeving binnen onze organisatie, met ook de benodigde Data Governance, heeft Scamander vervolgens een hecht team neergezet voor de realisatie. Binnen dit team zorgt Scamander ook voor de overdracht van kennis en het opleiden van onze eigen medewerkers. Scamander is voor ons een voorkeurspartner op het gebied van datagedreven werken.”
Gonnie Hulshof
Manager datavoorziening GGD Rotterdam-Rijnmond
"We hadden met spoed een schaalbare data-omgeving nodig. Scamander heeft dit in korte tijd voor ons gerealiseerd. Na een aantal weken was de eerste versie al klaar voor gebruik en binnen 2 maanden was de data-omgeving volledig opgeleverd. Scamander is een flexibele partner waarmee we niet alleen zeer prettig samenwerken maar ook een partner die alle benodigde kennis in huis heeft op het gebied van Data Management en Microsoft Azure technologie."
Joris van de Looij
Directeur Ingenieursbureau Drechtsteden
"Ik zie datagedreven werken als een belangrijk onderdeel van onze manier van werken. Scamander is daarvoor een professionele partner. Ze hebben aantoonbare kennis van zaken en maken duidelijke en heldere afspraken. Daarbij is het ook prettig met ze samenwerken.”
Eduard Heymans
Manager BI Service Management bij VodafoneZiggo
"Scamander zorgt ervoor, dat we samen met het Business Intelligence Competence Center, een betrouwbare en flexibele interne leverancier van informatieproducten zijn. Het Enterprise Data Warehouse zorgt daarbij ook voor een gedegen fundament met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen."
Linda Scheelbeek
Manager Onderzoekcentrum Drechtsteden & Smart Data Center:
"Scamander heeft ons geholpen beschikbare (open) databronnen te ontsluiten en om te zetten naar inzichten. Met het gerealiseerde Data Platform-as-a-Service zijn we zeer flexibel en kunnen we snel deelnemers toevoegen voor een integraal beeld in onze regio en het optimaliseren van beleid."
Jaap Dekker
Directieadviseur Informatiemanagement bij Gemeente Rotterdam
"Scamander en Shared Business hebben Gemeente Rotterdam voorzien van een concrete datastrategie met uitgewerkte actielijnen voor het inrichten van een datagedreven organisatie. Hiermee kan de Gemeente Rotterdam de ambitie waarmaken om vraagstukken in de stad op te lossen door het slim toepassen van inzichten uit beschikbare data."
Merle Rodenburg
Hoofd Business Intelligence bij de TU/e
Als universiteit waar innovatie begint, is professionele informatievoorziening steeds belangrijker in de ondersteuning van onze primaire processen onderwijs en onderzoek. In Scamander hebben we een professionele Data Management partner gevonden die ons binnen een kort tijdsbestek van een concreet advies heeft voorzien, waar wij zelf op kunnen voortbouwen.
Bart Smit
Bestuurder & verandermanager
“Scamander heeft voor ons in korte tijd een helder dashboard gerealiseerd wat heeft geresulteerd in vernieuwende inzichten. Deze inzichten gaan ons helpen bij het formuleren van proactief beleid”