Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
dslc_downloads
events_agenda
klanten
dslc_projects
vacature

State of the art data-omgeving voor VolkerWessels Infra

State of the art data-omgeving voor VolkerWessels Infra

Scamander heeft VolkerWessels Infra ICT geadviseerd over en geholpen met de realisatie van een state of the art data-omgeving op basis van Microsoft technologie. Er is een multidisciplinair DevOps team samengesteld dat zorg draagt voor een betrouwbare, geautomatiseerde en repeteerbare informatievoorziening waarmee adequaat en snel kan worden ingespeeld op de vragen uit de verschillende VolkerWessels werkmaatschappijen.

 

Henk Meijer, Service-owner Data Integratie Management VolkerWessels Infra ICT

“Scamander heeft ons geholpen bij het zodanig inrichten van een data-, analyse- en rapportage-omgeving dat wij uitstekend kunnen voorzien in de informatiebehoefte van onze werkmaatschappijen. Na het uitbrengen van een gedegen advies over de vormgeving van de data-omgeving binnen onze organisatie, met ook de benodigde Data Governance, heeft Scamander vervolgens een hecht team neergezet voor de realisatie. Binnen dit team zorgt Scamander ook voor de overdracht van kennis en het opleiden van onze eigen medewerkers. Scamander is voor ons een voorkeurspartner op het gebied van datagedreven werken.”

 

De aanleiding: waarom op reis?

VolkerWessels Infra ICT is de interne ICT-dienstverlener voor zeven werkmaatschappijen in de Infrastructuur divisie van de toonaangevende bouwonderneming VolkerWessels. Met ruim 70 enthousiaste professionals bieden ze betrouwbare, duurzame en efficiënte ICT-oplossingen, zodat de werkmaatschappijen kunnen focussen op hun primaire processen: het bouwen van prachtige infrastructurele projecten in Nederland.

De werkmaatschappijen van de divisie VolkerWessels Infrastructuur hebben ieder hun eigen IT-landschap, met veel verschillende applicaties en tooling. Dit geldt ook voor de Business Intelligence-oplossingen die voor rapportage en informatievoorziening worden gebruikt. Het IT bedrijf binnen de divisie VW Infra ICT werkt samen met de werkmaatschappijen aan het centraliseren en standaardiseren van de Informatie Technologie. Een van de speerpunten is een data-, analyse- en rapportage-omgeving, ofwel een Competence Center, waar kennis op dit gebied samen komt. Scamander is gevraagd om hier een advies voor uit te brengen, een plan van aanpak te schrijven en dit vervolgens ook ten uitvoer te brengen.

De reisaanpak

Scamander heeft gedegen onderzoek gedaan en advies uitgebracht hoe VolkerWessels Infrastructuur de organisatie en tooling voor een data-, analyse- en rapportage-omgeving zodanig kan inrichten dat dit voldoet aan hoogste standaarden. Belangrijk daarbij was ook het blijven ontwikkelen op basis van nieuwe behoeften, zodat de leidende positie van VolkerWessels in de markt optimaal wordt ondersteund.

In samenwerking met Scamander is een multidisciplinair team samengesteld dat volgens de Scrum-methodiek en op basis van wens en prioriteit de beschikbare databronnen aan een centraal datawarehouse toevoegt. Dit hechte team rolt op basis van de data in het datawarehouse in hoog tempo informatieproducten uit voor vrijwel alle bedrijfsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld HR-, project-, projectvoortgang- en inspectierapportages.

Het multidisciplinaire team is een echt DevOps team. Ze ontwikkelen niet alleen oplossingen, ze zijn ook verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van de data-omgeving. De combinatie van deze rollen resulteert in hoge kwaliteit van het ontwikkelde werk. Om het proces van ontwikkelen en opleveren te vereenvoudigen maakt het team gebruik van git als versie-management systeem en van Continuous Integration/ Continuous Delivery (CI/CD). Hierdoor kan het team in hoog tempo het ontwikkelde werk aanbieden voor testen, en als het testen succesvol is, geautomatiseerd en gecontroleerd naar een productie-omgeving brengen.

De resultaten

VolkerWessels Infra beschikt nu over de beoogde state of the art data-omgeving op basis van Microsoft technologie. Hier worden steeds meer bronsystemen ontsloten en datamodellen gemaakt voor betrouwbare, geautomatiseerde en repeteerbare informatievoorziening waarmee adequaat en snel kan worden ingespeeld op de vragen uit de werkmaatschappijen.

Waar de verschillende werkmaatschappijen eerst veelal keken naar hun eigen data, wordt er nu ook steeds meer op divisie-niveau gekeken. Er wordt data gecombineerd voor aanvullende inzichten, zoals een Integraal projectendashboard en een divisie-breed HR-dashboard. Ook is er een divisie-breed veiligheidsdashboard waarop alle werkmaatschappijen hun veiligheidsincidenten kunnen zien.

Scamander zorgt ervoor dat er kennis wordt overgedragen en nieuwe teamleden worden opgeleid. Daarnaast heeft het team een rol gespeeld in het verder opleiden en begeleiden van Business Intelligence-specialisten binnen de werkmaatschappijen die nu ook zelf in staat zijn rapportages te maken op grond van ontsloten bronnen in het datawarehouse. Er is zo een competente, flexibele en toekomstvaste organisatie rond de data-omgeving gerealiseerd binnen de divisie Infrastructuur die ervoor zorgt dat VolkerWessels Infrastructuur invulling kan geven aan haar datagedreven ambities.

Deel dit met uw volgers

Wilt u meer informatie over deze of andere cases? Neem dan contact met ons op.