Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
dslc_downloads
events_agenda
klanten
dslc_projects
vacature

Datagedreven inzicht in status kademuren regio Drechtsteden

Datagedreven inzicht in status kademuren regio Drechtsteden

Scamander heeft Ingenieursbureau Drechtsteden geholpen om datagedreven werken naar een hoger plan te trekken, waarbij data wordt gebruikt als betrouwbare basis voor onderhoudsbeleid van de kademuren in de regio. Het werkproces rondom kademuren is geoptimaliseerd door het combineren van eigen gegevens met verschillende open databronnen, zodat een helder beeld ontstaat van waar en ook wanneer er onderhoud nodig is aan de kademuren. IBD kon hiervoor aansluiten bij het Regionale Dataplatform in de Drechtsteden

 

Joris van de Looij, Directeur Ingenieursbureau Drechtsteden:

“Ik zie datagedreven werken als een belangrijk onderdeel van onze manier van werken. Scamander is daarvoor een professionele partner. Ze hebben aantoonbare kennis van zaken en maken duidelijke en heldere afspraken. Daarbij is het ook prettig met ze samenwerken.”

 

De aanleiding: waarom op reis?

Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) heeft datagestuurd werken als één van de thema’s in het ondernemersplan opgenomen. De andere thema’s zijn klimaatadaptatie, 3D-ontwerpen en -modelleren en circulaire economie. Datagestuurd ofwel datagedreven werken wordt gezien als het middel om deze andere thema’s met elkaar in verbinding te brengen, net als voor de zeven technische disciplines in de organisatie.

IBD kon aansluiten bij het Regionale Dataplatform in de Drechtsteden en is gestart met een datagedreven werken proef in het fysieke domein: het onderhoud van de kademuren in de regio.

De reisaanpak

Er is door Scamander een Proof of Concept uitgevoerd om de daadwerkelijke toegevoegde waarde van datagedreven te laten zien en ervaren. Het uitgangspunt was het werkproces rondom kademuren, waarbij de gegevens over deze kademuren in losse excelsheets werden bijgehouden. Een voorbeeld is de deformatiemetingen die afkomstig zijn van de jaarlijkse landmeet campagnes van de kademuren. Alle losse excelsheets moesten worden gecombineerd.

Voor de Proof of Concept zijn de volgende gegevens gecombineerd:

  1. Informatievoorziening over structuren (bijvoorbeeld deformatiemeting)
  2. ArcGIS voor lokale meetpunten (location accuracy)
  3. Open Databronnen, zoals over de weersomstandigheden

De resultaten: bestemming bereikt

De verschillende Excelsheets met gegevens over de kademuren zijn nu onderdeel van het Integrale Regionale Dataplatform. IBD heeft daarbij ook geleerd om de sheets zo op te bouwen dat ze snel en automatische geïmporteerd kunnen worden. Door de combinatie van gegevens, kan de voorgang goed online worden gepresenteerd, waarbij de verrijking van informatie en het terugkijken naar informatie over meerdere jaren belangrijke factoren zijn.

Zo werd er voorheen bijvoorbeeld met een kaart gewerkt, waarop handmatig met een stoplichtmethode werd aangeven welke kademuren nog goed waren en welke niet meer. Nu kun je die kaart automatisch, op basis van de laatste metingen, presenteren. Je krijgt een helder beeld van de plaatsen waarop er verzakkingen zijn in de kademuren en wanneer ze een drempelwaarde bereiken. Dit vormt de basis voor een plan voor het verhelpen van geconstateerde verzakkingen. Door de combinatie met informatie over weersomstandigheden kan ook worden onderzocht of die van invloed zijn op deze verzakkingen.

Aanvullend resultaat

De inzichten zijn naar volle tevredenheid, vandaar dat er een aanvullende PoC wordt uitgevoerd, waarbij er gekeken wordt naar aanvullende bronnen en andere combinaties van databronnen. Hiermee kunnen dan ook voorspellende inzichten worden verkregen. Zo wordt er gekeken naar de waterstanden achter de kademuren en naar peilbuismetingen. IBD merkt dat door beschikbaarheid van verschillende datasets er elke keer nieuwe vragen/mogelijkheden naar boven komen.

Ook verzamelt IBD nu de wensen vanuit de business op het gebied van datagedreven werken. Een voorbeeld is het thema klimaatadaptatie. Er wordt onderzocht hoe je wateroverlast kunt voorkomen door gebruik te maken van (live) neerslagdata en deze data te koppelen aan het rioolstelsel.

Voorbeelden van dashboards over kademuren:

 

 

Deel dit met uw volgers

Wilt u meer informatie over deze of andere cases? Neem dan contact met ons op.

meer cases

Scamander heeft VolkerWessels Infra ICT geadviseerd over en geholpen met de realisatie van een state…
Scamander heeft in korte tijd een veilige en schaalbare data-omgeving gerealiseerd voor GGD Rotterdam-Rijnmond. Toen…
Scamander heeft IBD geholpen om datagedreven werken naar een hoger plan te trekken, waarbij data…
Scamander heeft voor de regio Drechtsteden een Data Platform-as-a-Service gerealiseerd. Hiermee hebben de Drechtsteden een…
Scamander heeft Gemeente Rotterdam geholpen met een helder stappenplan voor het inrichten van een datagedreven…
Scamander heeft TU/e, dat werkt aan een professionaliseringstraject rondom informatievoorziening, voorzien van en helder advies…
VodafoneZiggo vertrouwt al meer dan 10 jaar op het AMBI (Application Management Business Intelligence) beheerteam …
Stadhuis_Waalwijk
Doel van de reis Gemeente Waalwijk wilde het proces van het verkrijgen van managementinformatie sneller…
Doel van de reis Gemeente Velsen wil voor haar bedrijfsvoering sneller inzicht in de status…
Doel van de reis GGZ NHN maakt gebruik van een geïntegreerde applicatie voor het factureren…
Doel van de reis VGZ, de grootste zorgverzekeraar van Nederland, wil kunnen voorspellen wat de…
Enschede
Doel van de reis De gemeente Enschede wil effectiever opereren door meer gebruik te maken…
Henk Meijer
Service-owner Data Integratie Management VolkerWessels Infra ICT
“Scamander heeft ons geholpen bij het zodanig inrichten van een data-, analyse- en rapportage-omgeving dat wij uitstekend kunnen voorzien in de informatiebehoefte van onze werkmaatschappijen. Na het uitbrengen van een gedegen advies over de vormgeving van de data-omgeving binnen onze organisatie, met ook de benodigde Data Governance, heeft Scamander vervolgens een hecht team neergezet voor de realisatie. Binnen dit team zorgt Scamander ook voor de overdracht van kennis en het opleiden van onze eigen medewerkers. Scamander is voor ons een voorkeurspartner op het gebied van datagedreven werken.”
Gonnie Hulshof
Manager datavoorziening GGD Rotterdam-Rijnmond
"We hadden met spoed een schaalbare data-omgeving nodig. Scamander heeft dit in korte tijd voor ons gerealiseerd. Na een aantal weken was de eerste versie al klaar voor gebruik en binnen 2 maanden was de data-omgeving volledig opgeleverd. Scamander is een flexibele partner waarmee we niet alleen zeer prettig samenwerken maar ook een partner die alle benodigde kennis in huis heeft op het gebied van Data Management en Microsoft Azure technologie."
Joris van de Looij
Directeur Ingenieursbureau Drechtsteden
"Ik zie datagedreven werken als een belangrijk onderdeel van onze manier van werken. Scamander is daarvoor een professionele partner. Ze hebben aantoonbare kennis van zaken en maken duidelijke en heldere afspraken. Daarbij is het ook prettig met ze samenwerken.”
Eduard Heymans
Manager BI Service Management bij VodafoneZiggo
"Scamander zorgt ervoor, dat we samen met het Business Intelligence Competence Center, een betrouwbare en flexibele interne leverancier van informatieproducten zijn. Het Enterprise Data Warehouse zorgt daarbij ook voor een gedegen fundament met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen."
Linda Scheelbeek
Manager Onderzoekcentrum Drechtsteden & Smart Data Center:
"Scamander heeft ons geholpen beschikbare (open) databronnen te ontsluiten en om te zetten naar inzichten. Met het gerealiseerde Data Platform-as-a-Service zijn we zeer flexibel en kunnen we snel deelnemers toevoegen voor een integraal beeld in onze regio en het optimaliseren van beleid."
Jaap Dekker
Directieadviseur Informatiemanagement bij Gemeente Rotterdam
"Scamander en Shared Business hebben Gemeente Rotterdam voorzien van een concrete datastrategie met uitgewerkte actielijnen voor het inrichten van een datagedreven organisatie. Hiermee kan de Gemeente Rotterdam de ambitie waarmaken om vraagstukken in de stad op te lossen door het slim toepassen van inzichten uit beschikbare data."
Merle Rodenburg
Hoofd Business Intelligence bij de TU/e
Als universiteit waar innovatie begint, is professionele informatievoorziening steeds belangrijker in de ondersteuning van onze primaire processen onderwijs en onderzoek. In Scamander hebben we een professionele Data Management partner gevonden die ons binnen een kort tijdsbestek van een concreet advies heeft voorzien, waar wij zelf op kunnen voortbouwen.
Bart Smit
Bestuurder & verandermanager
“Scamander heeft voor ons in korte tijd een helder dashboard gerealiseerd wat heeft geresulteerd in vernieuwende inzichten. Deze inzichten gaan ons helpen bij het formuleren van proactief beleid”
Olivier Jacobs
Manager Verkoop Zorgverzekeraars bij het Groene Hart Ziekenhuis
“Ik ben onder de indruk van de kennis over data van Scamander. Daarbij hebben de Scamander consultants zich de relevante domeinkennis ook zeer vlot eigen gemaakt. Zo zijn we snel tot resultaten gekomen.”
Brechje Munsterhuis
Adviseur veiligheid bij Gemeente Enschede
Scamander heeft ons geholpen om binnen korte tijd te begrijpen wat je allemaal nodig hebt om informatie gestuurd te kunnen werken en welke meerwaarde het voor ons team heeft.
Dick Laan
Senior Adviseur (CIO Office) Gemeente Enschede
"We zijn erg tevreden over Datapoly. Het heeft ons goed verder geholpen en we gaan het spel verder gebruiken om alle elementen van een strategie op data verder uit te werken. Daarnaast zien we een kans om het spel te verbreden naar een complete IT strategie, want ook daarvoor komen de elementen in het spel terug."
Ronald Damhof
Data Architect bij De Nederlandsche Bank
"Met dit spel (datapoly red.) maak je gegevens management bespreekbaar!"