Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
dslc_downloads
events_agenda
klanten
dslc_projects
vacature

Datagedreven inzicht in status kademuren regio Drechtsteden

Datagedreven inzicht in status kademuren regio Drechtsteden

Scamander heeft Ingenieursbureau Drechtsteden geholpen om datagedreven werken naar een hoger plan te trekken, waarbij data wordt gebruikt als betrouwbare basis voor onderhoudsbeleid van de kademuren in de regio. Het werkproces rondom kademuren is geoptimaliseerd door het combineren van eigen gegevens met verschillende open databronnen, zodat een helder beeld ontstaat van waar en ook wanneer er onderhoud nodig is aan de kademuren. IBD kon hiervoor aansluiten bij het Regionale Dataplatform in de Drechtsteden

 

Joris van de Looij, Directeur Ingenieursbureau Drechtsteden:

“Ik zie datagedreven werken als een belangrijk onderdeel van onze manier van werken. Scamander is daarvoor een professionele partner. Ze hebben aantoonbare kennis van zaken en maken duidelijke en heldere afspraken. Daarbij is het ook prettig met ze samenwerken.”

 

De aanleiding: waarom op reis?

Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) heeft datagestuurd werken als één van de thema’s in het ondernemersplan opgenomen. De andere thema’s zijn klimaatadaptatie, 3D-ontwerpen en -modelleren en circulaire economie. Datagestuurd ofwel datagedreven werken wordt gezien als het middel om deze andere thema’s met elkaar in verbinding te brengen, net als voor de zeven technische disciplines in de organisatie.

IBD kon aansluiten bij het Regionale Dataplatform in de Drechtsteden en is gestart met een datagedreven werken proef in het fysieke domein: het onderhoud van de kademuren in de regio.

De reisaanpak

Er is door Scamander een Proof of Concept uitgevoerd om de daadwerkelijke toegevoegde waarde van datagedreven te laten zien en ervaren. Het uitgangspunt was het werkproces rondom kademuren, waarbij de gegevens over deze kademuren in losse excelsheets werden bijgehouden. Een voorbeeld is de deformatiemetingen die afkomstig zijn van de jaarlijkse landmeet campagnes van de kademuren. Alle losse excelsheets moesten worden gecombineerd.

Voor de Proof of Concept zijn de volgende gegevens gecombineerd:

  1. Informatievoorziening over structuren (bijvoorbeeld deformatiemeting)
  2. ArcGIS voor lokale meetpunten (location accuracy)
  3. Open Databronnen, zoals over de weersomstandigheden

De resultaten: bestemming bereikt

De verschillende Excelsheets met gegevens over de kademuren zijn nu onderdeel van het Integrale Regionale Dataplatform. IBD heeft daarbij ook geleerd om de sheets zo op te bouwen dat ze snel en automatische geïmporteerd kunnen worden. Door de combinatie van gegevens, kan de voorgang goed online worden gepresenteerd, waarbij de verrijking van informatie en het terugkijken naar informatie over meerdere jaren belangrijke factoren zijn.

Zo werd er voorheen bijvoorbeeld met een kaart gewerkt, waarop handmatig met een stoplichtmethode werd aangeven welke kademuren nog goed waren en welke niet meer. Nu kun je die kaart automatisch, op basis van de laatste metingen, presenteren. Je krijgt een helder beeld van de plaatsen waarop er verzakkingen zijn in de kademuren en wanneer ze een drempelwaarde bereiken. Dit vormt de basis voor een plan voor het verhelpen van geconstateerde verzakkingen. Door de combinatie met informatie over weersomstandigheden kan ook worden onderzocht of die van invloed zijn op deze verzakkingen.

Aanvullend resultaat

De inzichten zijn naar volle tevredenheid, vandaar dat er een aanvullende PoC wordt uitgevoerd, waarbij er gekeken wordt naar aanvullende bronnen en andere combinaties van databronnen. Hiermee kunnen dan ook voorspellende inzichten worden verkregen. Zo wordt er gekeken naar de waterstanden achter de kademuren en naar peilbuismetingen. IBD merkt dat door beschikbaarheid van verschillende datasets er elke keer nieuwe vragen/mogelijkheden naar boven komen.

Ook verzamelt IBD nu de wensen vanuit de business op het gebied van datagedreven werken. Een voorbeeld is het thema klimaatadaptatie. Er wordt onderzocht hoe je wateroverlast kunt voorkomen door gebruik te maken van (live) neerslagdata en deze data te koppelen aan het rioolstelsel.

Voorbeelden van dashboards over kademuren:

 

 

Deel dit met uw volgers

Wilt u meer informatie over deze of andere cases? Neem dan contact met ons op.