Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
dslc_downloads
events_agenda
klanten
dslc_projects
vacature

Beleid en besturing effectiever en efficienter voor Ingenieursbureau Drechtsteden

Beleid en besturing effectiever en efficienter voor Ingenieursbureau Drechtsteden

Scamander heeft IBD geholpen om datagedreven werken naar een hoger plan te trekken, waarbij data gebruikt wordt om transparant en onderbouwd te sturen en beleid in te richten. Door eerst een Proof of Concept (PoC) uit te voeren is de daadwerkelijke toegevoegde waarde van datagedreven werken voor de bedrijfsvoering aangetoond. IBD kon hiervoor aansluiten bij het Regionale Data Platform in de regio Drechtsteden. De succesvolle PoC toonde aan dat het automatiseren van de datastroom zorgt voor efficiëntie, het voorkomen van fouten en volledigere stuurinformatie. Daarom is overgegaan tot een implementatietraject, waarbij rekening is gehouden met groei en toekomstige informatievragen.

 

Joris van de Looij, Directeur Ingenieursbureau Drechtsteden

Joris van de Looij, Directeur Ingenieursbureau Drechtsteden:

“Ik zie datagedreven werken als een belangrijk onderdeel van onze manier van werken. Scamander is daarvoor een professionele partner. Ze hebben aantoonbare kennis van zaken en maken duidelijke en heldere afspraken. Daarbij is het ook prettig met ze samenwerken.”

 

De aanleiding: waarom op reis?

Het Ingenieursbureau Drechtsteden brengt jaarlijks zo’n 250 projecten en ideeën tot uitvoering voor de 289.000 inwoners van de zeven Drechtsteden gemeenten. Het doel is deze projecten met hoge kwaliteit en tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten te realiseren. Transparantie en openheid van de werkwijze, van begin tot het eind, zijn belangrijke kernwaarden. Hiervoor wil IBD gebruik maken van data om transparant en onderbouwd te sturen en beleid in te richten. Het IBD is daarom op zoek naar actuele en inzichtrijke informatie. Zoveel mogelijk geautomatiseerd, om foutief handelen uit te sluiten. Dat betekent dat bij beleidsvoorbereiding, -monitoring en -evaluatie de ideeën en visies hand in hand gaan met (data)feiten. Dit helpt het IBD om beleid en besturing effectiever en efficiënter vorm te geven. We noemen dit datagestuurd ofwel datagedreven werken.

De uiteindelijke ambitie is om op een toekomstbestendig platform in opvolgende projecten data klaar te kunnen zetten, te koppelen en actuele rapportages te ontwikkelen vanuit steeds meer bronapplicaties. Om datagedreven werken binnen de organisatie naar een hoger plan te tillen was aansluiting op het operationele integrale Data Platform van het Onderzoekcentrum Drechtsteden daarom een logische stap. In de toekomst wordt dan geprofiteerd van mogelijkheden om integrale dashboards en informatie te genereren; bijvoorbeeld met betrekking tot ontwikkeling en beheer van de openbare ruimte.

Tot slot ambieerde de organisatie zelf meer kennis en kunde in huis te krijgen om (door)ontwikkelwerkzaamheden betreft het ontsluiten, modelleren en rapporteren van data te realiseren.

De reisaanpak

Proof of Concept

Er is door Scamander eerst een Proof of Concept (PoC) uitgevoerd om de daadwerkelijke toegevoegde waarde van datagedreven werken voor de bedrijfsvoering te laten zien en ervaren. Tijdens deze Proof of Concept is advies gegeven over en praktijktoetsing gedaan voor:

  • de mogelijkheden tot aansluiting op het Dataplatform Drechtsteden, met oog voor de datagedreven werken visie;
  • de meerwaarde van automatisering van de datastroom voor efficiëntie, het voorkomen van fouten en volledigere stuurinformatie;
  • de waarde van visualisatie via Power BI voor het management en projectregisseurs/teamleiders. Denk aan: meer actueel inzicht zoals de werkvoorraad, grip op urenregistratie zoals tijdig en correct invullen van de uren en het kunnen vergelijken van zelf te kiezen termijnen t.o.v. een statisch document.

Voor het samenstellen van de maandelijkse management informatie maakt het IBD gebruik van verschillende gegevensbronnen, waaronder: Oracle databases, Key2Finance, Cognos en Excel registraties. Er is eenmalig aangetoond dat deze gegevens, die gebruikt worden voor de managementinformatierapportage, ook via Power BI gevisualiseerd en weergeven konden worden. De data waarmee de Excels gevoed werden kwamen grotendeels uit een bronapplicatie Assistance. De PoC toonde aan dat deze bron uitstekend direct op het Dataplatform ontsloten kon worden voor een optimaal automatiseringsproces.

Implementatie

Op basis van het succes van de Proof of Concept, heeft Scamander deze manier van werken voor IBD geïmplementeerd. Daarbij worden ook de bronapplicatie Assistance en een 20-tal aanvullende Excel tabellen ontsloten. Voor de implementatie is de juiste data infrastructuur aangelegd, waarbij de databases, de benodigde tooling en de datastromen zo zijn ingericht dat ze naadloos aansluiten op het Regionale Dataplatform Drechtsteden. Er is afgestemd welke data exact nodig is uit de bronapplicatie(s), waarbij al rekening is gehouden met groei en toekomstige informatievragen, en er is een datamodel ontwikkeld voor de projectgestuurde organisatie van IBD. Vervolgens zijn de rapportages en dashboards gerealiseerd, waarbij de data analisten van IBD zijn meegenomen in het ontwikkelproces. Data security en privacy zijn, door onder andere Gegevensleveringsovereenkomsten en pseudonimiseren via ZorgTTP, ingeregeld. De Scamander Datawarehouse Generator is gebruikt voor het versnellen van het inlezen en modelleren van de data uit de bronapplicatie naar het Dataplatform. Ook is er gezorgd voor de juiste opleidingen en workshops, voor het ontwikkelen en het gebruik van de ontwikkelde dashboards. De IBD data-omgeving is, net als het Regionale Data Platform in de regio Drechtsteden, door Scamander in beheer genomen.

De resultaten: bestemming bereikt

Begin 2020 zijn de mogelijkheden om de managementinformatie geautomatiseerd en geoptimaliseerd aan te bieden in een Proof of Concept (PoC) onderzocht en aangetoond.

De succesvolle PoC resulteerde in een implementatietraject. Deze implementatie bestond uit het gezamenlijk behalen van de volgende resultaten:

  • Realisatie van een structurele ontsluiting van de gegevens uit de bronapplicatie Assistance naar het Regionale Data Platform in de regio Drechtsteden.
  • Vervanging van de huidige handmatige management rapportages in Excel door een dagelijks bijgewerkte Power BI rapportage. Het toevoegen van contextinformatie en duiding speelde hierbij een belangrijke rol.
  • Toekomstvastheid van de oplossing is geborgd door het voorbereiden van de dataomgeving op aanvullingen van gegevens uit andere systemen.
  • Inregelen van de benodigde Data Governance processen zoals een Gegevensleveringsovereenkomst (GLO), aangepaste Verwerkingsovereenkomst (VWO), autorisatiestructuur en pseudonimiseringsproces via ZorgTTP.
  • Overdracht van kennis. Door gedurende het gehele project medewerkers van IBD te betrekken bij het ontwerp en de realisatie, wordt de kennis overgedragen en binnen het IBD geborgd. Door ondersteuning en opleiding van medewerkers van IBD kunnen zelfstandig rapportages worden gemaakt.

Voorbeelden van IBD dashboards

 

Deel dit met uw volgers

Wilt u meer informatie over deze of andere cases? Neem dan contact met ons op.

Meer cases

Shared Service Center Ons
Scamander realiseerde voor Shared Service Centrum Ons een volwassen, veilig en uitbreidbaar Data Platform met…
Opzet en implementatie Regionaal Data Platform. Scamander heeft Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ ZHZ) en…
Scamander heeft VolkerWessels Infra ICT geadviseerd over en geholpen met de realisatie van een state…
Scamander heeft Ingenieursbureau Drechtsteden geholpen om datagedreven werken naar een hoger plan te trekken, waarbij…
Scamander heeft in korte tijd een veilige en schaalbare data-omgeving gerealiseerd voor GGD Rotterdam-Rijnmond. Toen…
Scamander heeft voor de regio Drechtsteden een Data Platform-as-a-Service gerealiseerd. Hiermee hebben de Drechtsteden een…
Scamander heeft Gemeente Rotterdam geholpen met een helder stappenplan voor het inrichten van een datagedreven…
Scamander heeft TU/e, dat werkt aan een professionaliseringstraject rondom informatievoorziening, voorzien van en helder advies…
VodafoneZiggo vertrouwt al meer dan 10 jaar op het AMBI (Application Management Business Intelligence) beheerteam …
Stadhuis_Waalwijk
Doel van de reis Gemeente Waalwijk wilde het proces van het verkrijgen van managementinformatie sneller…
Doel van de reis Gemeente Velsen wil voor haar bedrijfsvoering sneller inzicht in de status…
Doel van de reis GGZ NHN maakt gebruik van een geïntegreerde applicatie voor het factureren…
Marcel Van Oosterhout
Deputy Executive Director van Erasmus Centre for Data Analytics
"In een constructieve en ook leuke ochtend, hebben alle deelnemers door het spelen van Datapoly de vaak abstracte begrippen rondom Data Management kunnen koppelen aan een uit te werken ‘use case’. Zo hebben ze spelenderwijs kennis opgedaan van de boeiende wereld van Data Management.”
Jan van der Werf
Enterprise Architect bij Shared Service Center Ons
“In Scamander hebben we de ideale kennispartner voor het realiseren en optimaliseren van onze datadiensten gevonden. De samenwerking loopt bijzonder goed. Ze zijn open en transparant, je weet wat je kunt verwachten en eventuele issues worden snel en vakkundig opgelost. Scamander heeft de juiste kennis in huis en is ook bereid om deze kennis over te dragen, aan onze mensen maar ook aan onze partners. Dat noem ik nou een écht partnership.”
Henri Kuus
Informatie manager bij Holland Casino
"Holland Casino vindt verantwoord en betrouwbaar spel zeer belangrijk. De inzet en het gebruik van data is hierbij enorm belangrijk. Maar wat betekent dat voor de organisatie?  Scamander heeft ons met de inzet van Datapoly geholpen dit op een leuke en speelse manier helder en bespreekbaar te maken, waardoor we nu met enthousiaste en betrokken medewerkers de volgende stappen kunnen zetten."
Ben Hendrikx
Manager Informatievoorziening en ICT bij DG&J
“Bij het uitvoeren van de Proof of Concept liet Scamander zien dat ze niet alleen technische kennis, maar ook de juiste kennis van de materie en het domein waarin we werkzaam zijn in huis hebben. Ik was behoorlijk onder de indruk van het succes en de relatief korte doorlooptijd van de PoC. Dit geeft mij het vertrouwen dat we met de juiste partij in zee zijn gegaan voor de optimalisatie van onze informatievoorziening.”
Henk Meijer
Service-owner Data Integratie Management VolkerWessels Infra ICT
“Scamander heeft ons geholpen bij het zodanig inrichten van een data-, analyse- en rapportage-omgeving dat wij uitstekend kunnen voorzien in de informatiebehoefte van onze werkmaatschappijen. Na het uitbrengen van een gedegen advies over de vormgeving van de data-omgeving binnen onze organisatie, met ook de benodigde Data Governance, heeft Scamander vervolgens een hecht team neergezet voor de realisatie. Binnen dit team zorgt Scamander ook voor de overdracht van kennis en het opleiden van onze eigen medewerkers. Scamander is voor ons een voorkeurspartner op het gebied van datagedreven werken.”
Gonnie Hulshof
Manager datavoorziening GGD Rotterdam-Rijnmond
"We hadden met spoed een schaalbare data-omgeving nodig. Scamander heeft dit in korte tijd voor ons gerealiseerd. Na een aantal weken was de eerste versie al klaar voor gebruik en binnen 2 maanden was de data-omgeving volledig opgeleverd. Scamander is een flexibele partner waarmee we niet alleen zeer prettig samenwerken maar ook een partner die alle benodigde kennis in huis heeft op het gebied van Data Management en Microsoft Azure technologie."
Joris van de Looij
Directeur Ingenieursbureau Drechtsteden
"Ik zie datagedreven werken als een belangrijk onderdeel van onze manier van werken. Scamander is daarvoor een professionele partner. Ze hebben aantoonbare kennis van zaken en maken duidelijke en heldere afspraken. Daarbij is het ook prettig met ze samenwerken.”
Eduard Heymans
Manager BI Service Management bij VodafoneZiggo
"Scamander zorgt ervoor, dat we samen met het Business Intelligence Competence Center, een betrouwbare en flexibele interne leverancier van informatieproducten zijn. Het Enterprise Data Warehouse zorgt daarbij ook voor een gedegen fundament met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen."
Linda Scheelbeek
Manager Onderzoekcentrum Drechtsteden & Smart Data Center:
"Scamander heeft ons geholpen beschikbare (open) databronnen te ontsluiten en om te zetten naar inzichten. Met het gerealiseerde Data Platform-as-a-Service zijn we zeer flexibel en kunnen we snel deelnemers toevoegen voor een integraal beeld in onze regio en het optimaliseren van beleid."
Jaap Dekker
Directieadviseur Informatiemanagement bij Gemeente Rotterdam
"Scamander en Shared Business hebben Gemeente Rotterdam voorzien van een concrete datastrategie met uitgewerkte actielijnen voor het inrichten van een datagedreven organisatie. Hiermee kan de Gemeente Rotterdam de ambitie waarmaken om vraagstukken in de stad op te lossen door het slim toepassen van inzichten uit beschikbare data."
Merle Rodenburg
Hoofd Business Intelligence bij de TU/e
Als universiteit waar innovatie begint, is professionele informatievoorziening steeds belangrijker in de ondersteuning van onze primaire processen onderwijs en onderzoek. In Scamander hebben we een professionele Data Management partner gevonden die ons binnen een kort tijdsbestek van een concreet advies heeft voorzien, waar wij zelf op kunnen voortbouwen.
Bart Smit
Bestuurder & verandermanager
“Scamander heeft voor ons in korte tijd een helder dashboard gerealiseerd wat heeft geresulteerd in vernieuwende inzichten. Deze inzichten gaan ons helpen bij het formuleren van proactief beleid”