Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Wij zijn Scamander - the Data Liberation Company®

We zetten al ruim 20 jaar onze expertise als data reisbegeleider in voor de implementatie van digitale informatievoorzieningen bij organisaties. Door onze kennis van veel verschillende leveranciers, kunt u bij ons rekenen op neutraal en betrouwbaar advies. Wij inspireren, experimenteren en implementeren. Met onze ervaren data-professionals en jarenlange expertise zetten we grote hoeveelheden data om in waardevolle informatie. Door deze data te integreren, analyseren en visualiseren, helpt Scamander bij het nemen van goed geïnformeerde beslissingen, waarmee u uw bedrijfs- en persoonlijke doelen kunt overtreffen. Hierbij zorgen wij ervoor dat cultuur, organisatie en techniek goed op elkaar aangesloten blijven. Wij zijn ervan overtuigd dat onze aanpak leidt tot duurzame oplossingen die u en uw bedrijf dagelijks een voordeel kunnen opleveren. Een reis van data naar waarde en welzijn. Dat is wat ons drijft en daar zijn wij trots op.

De reis van data naar waarde, hoe pakken wij dit aan?

De reis van data naar waarde vergelijken wij met een expeditie. Een Data Liberation expeditie waarbij het bereiken van de top gelijk staat aan het realiseren van waarde en welzijn uit data: het verkrijgen van de juiste inzichten om bedrijfs- en persoonlijke doelen niet alleen te bereiken, maar ze ook te overtreffen. Scamander is een ervaren reisbegeleider die deze reis al met een groot aantal organisaties heeft gemaakt. We leren u wat de beste weg is en begeleiden u naar de top. De Data Liberation expeditie bestaat uit 3 onderdelen: Inspireren, Experimenteren en uiteindelijk Implementeren. Door onze brede kennis van technologie, komen we daarbij ook met een neutraal advies over oplossingen die passen bij uw bedrijfsdoelen. We zetten onze ervaring met het creëren van bewustwording en samenwerking, essentieel voor Data Management, graag in om data voor u om te zetten naar waarde en om dit proces ook bij u te borgen.

Inspireren

De reis van data naar waarde wordt door veel mensen ervaren als een flinke uitdaging. Scamander inspireert de reisgenoten door ze spelenderwijs kennis te laten maken met Data Management en al de facetten, door gebruik te maken van instrumenten zoals Datapoly. Op deze manier creëren we enthousiasme, begrip en draagvlak voor de reis.

Experimenteren

Wanneer er enthousiasme, begrip en draagvlak voor de reis is, zal Scamander, samen met u, gaan experimenteren. Tijdens deze volgende stap in de reis van data naar waarde leert en ervaart u zelf wat data voor u kan betekenen aan de hand van een concrete case met een direct haalbaar resultaat.

Implementeren

Het laatste en allerbelangrijkste stuk van de reis van data naar waarde bestaat uit implementeren. We borgen samen met u de resultaten uit de experimentatiefase in de organisatie zetten ze om naar concrete acties. Bij het structureel en systematisch neerzetten van een data oplossing wordt u ondersteund door experts die met een breed instrumentarium uit de voeten kunnen.

Data Governance

Voor een succesvolle reis van data naar waarde is het noodzakelijk dat men verantwoordelijkheid neemt voor het beheer van en sturing op data. De vakterm daarvoor is Data Governance. Scamander helpt u met het stap voor stap invullen hiervan vanuit nut en noodzaak. ‘Non-Invasive’ noemen we dat.

Business Intelligence

Scamander Business Intelligence experts helpen u graag met de realisatie van een state-of-the-art BI systeem. Op deze manier bent u in staat om uw bedrijfsgegevens om te zetten in waardevolle informatie waardoor u slimmer kunt werken en een significant concurrentievoordeel kunt behalen.

Business Analytics

Binnen maar ook buiten uw bedrijf is er een goudmijn aan ‘big’ en ‘open’ data te vinden. Wij zetten graag onze ervaring in om te zorgen dat u deze data om kunt zetten in waarde. Op basis van een data gerelateerde onderzoeks-vraag kunnen we gedrag voorspellen, groepen segmenteren en op zoek gaan naar antwoorden en vooral ook nieuwe inzichten.

Data Services

Wilt u informatievoorziening zonder kopzorgen? Met onze expertise realiseren en beheren we graag een Data Platform voor u. Zo kunt u zich concentreren op het toepassen van de informatie die het Data Platform u levert.