Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
dslc_downloads
events_agenda
klanten
dslc_projects
vacature

Sociaal Domein

Gemeenten hebben sinds januari 2015 vergaande taken met betrekking tot het Sociaal Domein. Ze hebben verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Dit op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Deze taken zijn vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Hoe houd je hier het overzicht op?

Scamander heeft verschillende overzichtelijke standaard dashboards ontwikkeld voor het Sociaal Domein. Een voorbeeld hiervan is het stapelingen dashboard, waarbij inzichtelijk gemaakt wordt hoeveel personen of gezinnen gebruik maken van meerdere voorzieningen of regelingen en welke combinaties dat zijn. Voorbeelden zijn overlap in toeslagen, meervoudige problematiek of schuldhulpverlening.

Olivier Jacobs - Manager Verkoop Zorgverzekeraars bij Het Groene Hart Ziekenhuis

"Ik ben onder de indruk van de kennis over data van Scamander. Daarbij hebben de Scamander consultants zich de relevante domeinkennis ook zeer vlot eigen gemaakt. Zo zijn we snel tot resultaten gekomen."