Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
dslc_downloads
events_agenda
klanten
dslc_projects
vacature

TU/e: professionalisering informatievoorziening door gegevenscoördinatoren

TU/e: professionalisering informatievoorziening door gegevenscoördinatoren

Scamander heeft TU/e, dat werkt aan een professionaliseringstraject rondom informatievoorziening, voorzien van en helder advies over de invulling van Data Management. Er is een duidelijk takenpakket gedefinieerd, zodat de beoogde medewerkers binnen de TU/e deze rollen snel en effectief kunnen invullen.

 

Merle Rodenburg, Hoofd BI bij TU/e:

“Als universiteit waar innovatie begint, is professionele informatievoorziening steeds belangrijker in de ondersteuning van onze primaire processen onderwijs en onderzoek. In Scamander hebben we een professionele Data Management partner gevonden die ons binnen een kort tijdsbestek van een concreet advies heeft voorzien, waar wij zelf op kunnen voortbouwen.”

 

De aanleiding: waarom op reis?

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering science & technology die zich profileert zich als de universiteit waar innovatie begint. TU/e werkt aan een professionaliseringstraject rondom informatievoorziening. Een onderdeel van dit traject is een lopend BI programma, waarin een corporate BI oplossing wordt geïmplementeerd en een BI Competence Center is opgericht. Daarnaast onderzoekt men welke andere rollen in de organisatie moeten worden aangesteld om de keten van informatievoorziening te professionaliseren. Een van deze rollen is die van gegevenscoördinator. Deze gegevenscoördinator moet zorgen voor het verbeteren en borgen van datakwaliteit in ketenprocessen. Hierbij wordt gekeken naar datakwaliteit in de brede zin van het woord, inclusief kwaliteitseisen, zodat alle TU/e data betrouwbaar is en ook bruikbaar voor analyse ter verbetering van de bedrijfsprocessen. De TU/e heeft Data Management expert Scamander gevraagd om een advies te geven over de benodigde werkzaamheden van een gegevenscoördinator voor de gehele organisatie en dit te vertalen naar een concrete invulling van deze werkzaamheden in de verschillende domeinen van de TU/e.

De reisaanpak

Om een gedegen en scherp advies te kunnen geven, is Scamander gestart met een bron- en documentenstudie en een 10-tal interviews met de TU/e stakeholders. De interviewvragen waren gericht op het verkrijgen van inzicht in de belangrijkste issues en risico’s op het gebied van datakwaliteit. Daarbij verkenden de interviewvragen mogelijke keuzes, kansen en eventuele andere mogelijkheden op dit vlak. Vervolgens is er in een workshop met de stakeholders onderzocht hoe Data Management bij de TU/e is ingericht. Tijdens deze workshop werd gebruik gemaakt van het Scamander Datapoly spel, waarmee je spelenderwijs inspiratie opdoet voor het nut en de noodzaak van integraal Data Management.

De verkregen input uit studie, interviews en de workshop is verwerkt tot een raamwerk van taken voor de gegevenscoördinator. Dit raamwerk is gepresenteerd aan en besproken met de TU/e stakeholders.

De resultaten: bestemming bereikt

Door de aanpak van Scamander is een beeld van integraal Data Management geschetst en zijn stakeholders zich nog meer bewust van het nut en de noodzaak hiervan. Scamander heeft geadviseerd om gegevensmanagement te beleggen in een rol en niet in een losstaande functie. De rol van gegevenscoördinator wordt decentraal belegd, waarbij er per domein (vijf) van de TU/e een coördinator is. Deze gegevenscoördinatoren hebben inhoudelijke kennis van de processen, data en applicaties die worden gebruikt in hun domein. Voorbeelden zijn personeelszaken of de financiële afdeling. Vervolgens zorgt een centrale Coördinator gegevensmanagement ervoor dat de domein overstijgende kwaliteits- en definitieproblemen rondom data worden geadresseerd, dat er kaders en richtlijnen worden opgesteld en dat er beslissingen genomen worden op basis van de bevindingen van de gegevenscoördinatoren. Ook is de coördinator de centrale vraagbaak op dit gebied en zorgt voor een brede bewustwording van het nut en de noodzaak van Data Management. Voor deze rol heeft de TU/e op dit moment een vacature uitstaan.

Met het advies heeft Scamander een helder takenpakket gedefinieerd, zodat de beoogde medewerkers binnen de TU/e deze rollen snel en effectief kunnen invullen. Met deze aanpak zorgt TU/e ervoor dat de datakwaliteit in de ketenprocessen en in de hele organisatie naar een hoger niveau wordt getrokken doordat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd, eventuele problemen proactief worden opgelost en alle betrokken zich bewust zijn van de noodzaak van datakwaliteit. Zo kan de TU/e de data inzetten voor heldere bedrijfsrapportage en informatievoorziening.

Deel dit met uw volgers

Wilt u meer informatie over deze of andere cases? Neem dan contact met ons op.

Meer cases

Shared Service Center Ons
Scamander realiseerde voor Shared Service Centrum Ons een volwassen, veilig en uitbreidbaar Data Platform met…
Opzet en implementatie Regionaal Data Platform. Scamander heeft Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ ZHZ) en…
Scamander heeft VolkerWessels Infra ICT geadviseerd over en geholpen met de realisatie van een state…
Scamander heeft Ingenieursbureau Drechtsteden geholpen om datagedreven werken naar een hoger plan te trekken, waarbij…
Scamander heeft in korte tijd een veilige en schaalbare data-omgeving gerealiseerd voor GGD Rotterdam-Rijnmond. Toen…
Scamander heeft IBD geholpen om datagedreven werken naar een hoger plan te trekken, waarbij data…
Scamander heeft voor de regio Drechtsteden een Data Platform-as-a-Service gerealiseerd. Hiermee hebben de Drechtsteden een…
Scamander heeft Gemeente Rotterdam geholpen met een helder stappenplan voor het inrichten van een datagedreven…
VodafoneZiggo vertrouwt al meer dan 10 jaar op het AMBI (Application Management Business Intelligence) beheerteam …
Stadhuis_Waalwijk
Doel van de reis Gemeente Waalwijk wilde het proces van het verkrijgen van managementinformatie sneller…
Doel van de reis Gemeente Velsen wil voor haar bedrijfsvoering sneller inzicht in de status…
Doel van de reis GGZ NHN maakt gebruik van een geïntegreerde applicatie voor het factureren…
Marcel Van Oosterhout
Deputy Executive Director van Erasmus Centre for Data Analytics
"In een constructieve en ook leuke ochtend, hebben alle deelnemers door het spelen van Datapoly de vaak abstracte begrippen rondom Data Management kunnen koppelen aan een uit te werken ‘use case’. Zo hebben ze spelenderwijs kennis opgedaan van de boeiende wereld van Data Management.”
Jan van der Werf
Enterprise Architect bij Shared Service Center Ons
“In Scamander hebben we de ideale kennispartner voor het realiseren en optimaliseren van onze datadiensten gevonden. De samenwerking loopt bijzonder goed. Ze zijn open en transparant, je weet wat je kunt verwachten en eventuele issues worden snel en vakkundig opgelost. Scamander heeft de juiste kennis in huis en is ook bereid om deze kennis over te dragen, aan onze mensen maar ook aan onze partners. Dat noem ik nou een écht partnership.”
Henri Kuus
Informatie manager bij Holland Casino
"Holland Casino vindt verantwoord en betrouwbaar spel zeer belangrijk. De inzet en het gebruik van data is hierbij enorm belangrijk. Maar wat betekent dat voor de organisatie?  Scamander heeft ons met de inzet van Datapoly geholpen dit op een leuke en speelse manier helder en bespreekbaar te maken, waardoor we nu met enthousiaste en betrokken medewerkers de volgende stappen kunnen zetten."
Ben Hendrikx
Manager Informatievoorziening en ICT bij DG&J
“Bij het uitvoeren van de Proof of Concept liet Scamander zien dat ze niet alleen technische kennis, maar ook de juiste kennis van de materie en het domein waarin we werkzaam zijn in huis hebben. Ik was behoorlijk onder de indruk van het succes en de relatief korte doorlooptijd van de PoC. Dit geeft mij het vertrouwen dat we met de juiste partij in zee zijn gegaan voor de optimalisatie van onze informatievoorziening.”
Henk Meijer
Service-owner Data Integratie Management VolkerWessels Infra ICT
“Scamander heeft ons geholpen bij het zodanig inrichten van een data-, analyse- en rapportage-omgeving dat wij uitstekend kunnen voorzien in de informatiebehoefte van onze werkmaatschappijen. Na het uitbrengen van een gedegen advies over de vormgeving van de data-omgeving binnen onze organisatie, met ook de benodigde Data Governance, heeft Scamander vervolgens een hecht team neergezet voor de realisatie. Binnen dit team zorgt Scamander ook voor de overdracht van kennis en het opleiden van onze eigen medewerkers. Scamander is voor ons een voorkeurspartner op het gebied van datagedreven werken.”
Gonnie Hulshof
Manager datavoorziening GGD Rotterdam-Rijnmond
"We hadden met spoed een schaalbare data-omgeving nodig. Scamander heeft dit in korte tijd voor ons gerealiseerd. Na een aantal weken was de eerste versie al klaar voor gebruik en binnen 2 maanden was de data-omgeving volledig opgeleverd. Scamander is een flexibele partner waarmee we niet alleen zeer prettig samenwerken maar ook een partner die alle benodigde kennis in huis heeft op het gebied van Data Management en Microsoft Azure technologie."
Joris van de Looij
Directeur Ingenieursbureau Drechtsteden
"Ik zie datagedreven werken als een belangrijk onderdeel van onze manier van werken. Scamander is daarvoor een professionele partner. Ze hebben aantoonbare kennis van zaken en maken duidelijke en heldere afspraken. Daarbij is het ook prettig met ze samenwerken.”
Eduard Heymans
Manager BI Service Management bij VodafoneZiggo
"Scamander zorgt ervoor, dat we samen met het Business Intelligence Competence Center, een betrouwbare en flexibele interne leverancier van informatieproducten zijn. Het Enterprise Data Warehouse zorgt daarbij ook voor een gedegen fundament met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen."
Linda Scheelbeek
Manager Onderzoekcentrum Drechtsteden & Smart Data Center:
"Scamander heeft ons geholpen beschikbare (open) databronnen te ontsluiten en om te zetten naar inzichten. Met het gerealiseerde Data Platform-as-a-Service zijn we zeer flexibel en kunnen we snel deelnemers toevoegen voor een integraal beeld in onze regio en het optimaliseren van beleid."
Jaap Dekker
Directieadviseur Informatiemanagement bij Gemeente Rotterdam
"Scamander en Shared Business hebben Gemeente Rotterdam voorzien van een concrete datastrategie met uitgewerkte actielijnen voor het inrichten van een datagedreven organisatie. Hiermee kan de Gemeente Rotterdam de ambitie waarmaken om vraagstukken in de stad op te lossen door het slim toepassen van inzichten uit beschikbare data."
Merle Rodenburg
Hoofd Business Intelligence bij de TU/e
Als universiteit waar innovatie begint, is professionele informatievoorziening steeds belangrijker in de ondersteuning van onze primaire processen onderwijs en onderzoek. In Scamander hebben we een professionele Data Management partner gevonden die ons binnen een kort tijdsbestek van een concreet advies heeft voorzien, waar wij zelf op kunnen voortbouwen.
Bart Smit
Bestuurder & verandermanager
“Scamander heeft voor ons in korte tijd een helder dashboard gerealiseerd wat heeft geresulteerd in vernieuwende inzichten. Deze inzichten gaan ons helpen bij het formuleren van proactief beleid”