Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
dslc_downloads
events_agenda
klanten
dslc_projects
vacature

Advies

Scamander consultants geven je helder, praktisch en onafhankelijk advies voor het inrichten en uitvoeren van informatiemanagement binnen jouw organisatie. We hebben meer dan 20 jaar ervaring met het ontsluiten van data voor informatievoorziening en alles wat daarbij komt kijken. We zetten deze ervaring graag in om jou van het juiste advies te voorzien. Zodat jij alles uit data kunt halen wat er in zit.

Je wilt data inzetten voor gedegen informatievoorziening binnen de organisatie. Jouw data combineren met data van je collega's, business partners of met open data. Zodat je kunt sturen op deze data, voorspellingen kunt doen en gefundeerde beslissingen kunt nemen. Datagedreven werken. Maar hoe breng je dat dan in de praktijk? Wat moet je hiervoor regelen en inrichten om dit structureel, schaalbaar en ook veilig te doen? Onze adviseurs helpen je de juiste keuzes te maken om jouw doelstellingen te bereiken. Met een praktische aanpak en de juiste hulpmiddelen.

Merle Rodenburg, Hoofd BI bij TU/e:
"Als universiteit waar innovatie begint, is professionele informatievoorziening steeds belangrijker in de ondersteuning van onze primaire processen onderwijs en onderzoek. In Scamander hebben we een professionele Data Management partner gevonden die ons binnen een kort tijdsbestek van een concreet advies heeft voorzien, waar wij zelf op kunnen voortbouwen."

.

Helder, praktisch en onafhankelijk advies.

voor het opzetten en inrichten van data- en informatiemanagement.

Wat jouw organisatie wil bereiken is ons uitgangspunt. Het uitgangspunt bij de inrichting van informatievoorziening en Data Management. Daarbij kijken we naar de specifieke situatie van jouw organisatie. Waar sta je en waar wil je naartoe? Wat is er al in huis? Wat ontbreekt? Op basis van een gedegen inventarisatie geven we een helder en uitvoerbaar advies. Een advies uitgewerkt in concrete acties. Waarbij we je ook helpen om de betrokken personen te inspireren. Om ze warm te maken voor werken met data. Zodat je samen aan de slag kunt. Uiteraard kunnen onze experts je ook helpen om de concrete acties uit het advies uit te voeren.

Datastrategie

Datagedreven werken kan niet zonder een heldere datastrategie. Een datastrategie koppelt de inzet van data aan de bedrijfsstrategie. Wat wil de organisatie bereiken en hoe moet data hiervoor worden ingezet? De datastrategie geeft richting en biedt houvast bij de uitvoering van diverse (data-)initiatieven. Het omschrijft wat je moet regelen om data systematisch te verzamelen, op te slaan, te beheren, te beveiligen en te analyseren. Een gestructureerde aanpak die de benodigde technologieën, processen en vaardigheden om data te benutten als waardevol bedrijfsmiddel identificeert. De datastrategie is het startpunt voor het opzetten en inrichten van informatiemanagement. Wij maken samen met jou een praktisch en realistisch plan.

Data Management

Data Management gaat over het organiseren, beheren en onderhouden van de gegevens binnen een organisatie en alles wat daarbij komt kijken. Denk aan het verkrijgen van de juiste data, het ordenen en verwerken van ongestructureerde gegevens, het actualiseren en onderhouden van data, het beveiligen van data en de ontwikkeling van de juiste architectuur hiervoor. Alles wat je moet doen om de informatievoorziening van een organisatie betrouwbaar te maken. Een gedeeld begrip van hoe dit het beste kan worden aangepakt is een belangrijk onderdeel van het succes hiervan. We hanteren bij Scamander het veelgebruikte raamwerk Data Management Book of Knowledge (DMBOK) en het kwadrantenmodel van Damhof als basis voor het uitbrengen van advies over de meest effectieve inrichting van informatievoorziening in jouw organisatie.

Scamander is vriend van DAMA NL en een groot aantal van onze medewerkers is Certified Data Management Professional (CDMP).

Data Governance

Data Governance staat voor het formaliseren van beslissingsrechten en een verantwoordingsraamwerk voor het beheer van data en aan data gerelateerde middelen. Noodzakelijk voor effectief en efficiënt gebruik van data. Maar het is een hele kluif, iets waar veel organisaties tegenop zien. Scamander hanteert een non-invasieve aanpak, waarbij je veranderingen doorvoert zonder een organisatie helemaal overhoop te halen. Door gebruik te maken van wat nu al goed gaat en dit stap voor stap uit te bouwen vanuit nut en noodzaak. Om dit te ondersteunen, vertaalden we het bekende boek van Robert S. Seiner 'Non-Invasive Data Governance'..

Toekomstvaste Data Architectuur

De behoefte aan informatie om de bedrijfsvoering te optimaliseren en trends te voorspellen groeit enorm. Wanneer je een data-omgeving realiseert om aan de huidige informatievraag te voldoen, moet je daar dus rekening mee houden. Scamander heeft jarenlange ervaring in het inrichten van data-omgevingen. We adviseren je welke architectuur zowel past bij de vraag van vandaag als bij toekomstige vragen. Een schaalbare, stabiele, veilige en uitbreidbare omgeving, waarmee je ook aan de slag kunt met advanced analytics, artificial intelligence (AI) en machine learning (ML).

Modelgedreven aanpak

Je wilt dat data structureel en herhaalbaar beschikbaar is. En geoptimaliseerd voor gebruik in en door de organisatie. Dat doen we met een modelgedreven aanpak. Data wordt geïntegreerd en de historie van de data wordt geregistreerd. Op basis van jouw situatie definiëren we business rules, modelleren de datastructuur en relaties tussen de data, richten het ETL proces in - van staging t/m datamarts - en verbinden en mappen de brondata naar de business data modellen. Het resultaat is eenduidige data. Ook wanneer je nieuwe databronnen toevoegt. Je kunt erop vertrouwen dat deze data gekoppeld, volledig en herkenbaar is. De data is helemaal klaar voor gebruik. Uiteraard  hebben we kennis van industriestandaarden, zoals het Gemeentelijk Gegevensmodel (GGM), die we waar van toepassing gebruiken en implementeren.

Privacy & Security

Wanneer je aan de slag gaat met data, moet je er op een veilige en ethisch verantwoorde manier mee omgaan. Zodat je voldoet aan wet- en regelgeving. Denk aan zaken als het pseudonimiseren/anonimiseren van gevoelige data en het implementeren en automatiseren van dit proces. Of een Data Protection Impact Assessment (DPIA), het opstellen van een verwerkersovereenkomst (VWO) en gegevensleveringsovereenkomst (GLO). Daarbij hoort ook documentatie die de veiligheid van de data-omgeving waarmee je werkt aantoont, waarbij de gemaakte afspraken zijn ondertekend en de afgesproken maatregelen zijn geïmplementeerd.

Scamander is ISO 27001 gecertificeerd.

ISO 27001 certificaat

Platform-onafhankelijk

Het advies dat Scamander uitbrengt is altijd gebaseerd op jouw unieke situatie. Wat werkt het beste en het snelste voor jouw organisatie? We geloven in standaarden en in hergebruik, maar dan aangepast aan jouw organisatie. We hebben jarenlange kennis en ervaring met technologie en aanpak. Je kunt bij ons dan ook rekenen op advies dat platform-onafhankelijk is.

.

 

"Indrukwekkend wat onze klanten met data bereiken."

Scamander helpt organisaties om snel, veilig en effectief datagedreven te denken en werken. Door vooral slim gebruik te maken van wat er reeds is. Wij maken beschikbare informatie bruikbaar. Dat doen wij met onze eigen data-minded professionals die de in ruim 25 jaar zorgvuldig opgebouwde kennis bij een diverse en groeiende groep van klanten implementeren.